NORHEIMSUND KYRKJE

Norheimsund kyrkje

Norheimsund kyrkje i Wikipedia

Kyrkjeparken i Norheimsund

Utearealet ved Norheimsund kyrkje nærmar seg no fullføring. Landskapsarkitekt Olav Tveitnes har laga teikningar til eit vakkert parkanlegg som har vorte utbygt i fleire steg.

Den siste delen som no er i arbeid er kostnadsrekna til kring 1.400.000 kroner.

Ei byggjenemnd utpeika av soknerådet har leia arbeidet.

Til no har ein frå rause gjevarar motteke ca. 350.000 kroner, dugnaden er utrekna til

250.000.  Det manglar såleis ein sum tilsvarande 800.000 kroner.

Me veit kor heilhjarta folk gav og ofra til kyrkjebygget og til den første delen av parken.

Difor har me no den same von og tru på støtte til fullføring av parkanlegget.

Med frimod bed me om di gåve til arbeidet.

 

Norheimsund, august 2010

 

Arbeidsutvalet

 

Kristian Neteland                   Ingvard Teigland                    Johnny Knudsen

 

Giro som vert lagt ved kyrkjebladet i september kan nyttast. Kontonummer står òg under her. 

 

KONTO: 35302078015


NORHEIMSUND KYRKJEPARK

v/ Kyrkjeverja i Kvam

Postboks 39

5601 NORHEIMSUND


Norheimsund kyrkje:

Vart reist av bygdefolket for innsamla midlar og med heilhuga dugnadsarbeid i åra 1985 - 92. Heradet kosta tomta og orgelet, og har ansvaret for drift og vedlikehald.

Kyrkja vart vigsla i juni 1989.

Arkitekt var Peder A. RIstensund, Bergen.

Altartavla er laga av Audun Storaas, Norheimsund. 

Des21
Søndag, Desember 21, 2014
18:00 Julekonsert i Norheimsund kyrkje
Norheimsund musikklag og Norheimsund skulemusikklag.
 
Des23
Tirsdag, Desember 23, 2014
20:00 Julekonsert i Øystese kyrkje
Kvammakoret. Kollekt. Overskotet går til Kirkens bymisjon.
 
Des24
Onsdag, Desember 24, 2014
14:00 Gudsteneste julaftan i Ålvik kyrkje
Prost em. Arne O. Øystese. Song og musikk ved Marene Reinsli Hansen og Solfrid Kvarmestøl Aalvik. Offer til Kirkens Nødhjelp.
14:30 Gudsteneste julaftan i Øystese kyrkje
S.pr. Lars Arne Vik. Barnekoret, Kjosås, Ulltang og Aasprang tek del med song og musikk. Offer til Kirkens Nødhjelp.
14:30 Gudsteneste julaftan i Vikøy kyrkje
Prostiprest Ellen Nordtun. Musikk ved Trygve Torvik. Song av Ingeborg Haarr Galtung. Offer til Kirkens Nødhjelp.
16:00 Gudsteneste julaftan i Norheimsund kyrkje
Prost em. Arne O. Øystese. Tom Andre Berstad, kornett. Song av jenter. Offer til Kirkens Nødhjelp.
16:00 Julaftan i Øystese kyrkje
S.pr. Lars Arne Vik. Konfirmantar frå Øystese skulemusikklag, Kjosås, Rasmussen og Ulltang tek del med song og musikk. Offer til Kirkens Nødhjelp.
16:30 Gudsteneste julaftan i Strandebarm kyrkje
Prostiprest Ellen Nordtun. Anita Forselius syng saman med elevar. Henrik Nordtun Gjertsen, fiolin. Offer til Kirkens Nødhjelp.
 
Des25
Torsdag, Desember 25, 2014
12:00 Høgtidsgudsteneste juledag i Norheimsund kyrkje
S.pr. Johnny Knudsen. Tom Andre Berstad, kornett. Song og musikk. Offer til Det Norske Misjonsselskap
12:00 Høgtidsgudsteneste juledag i Strandebarm kyrkje
Prostiprest Ellen Nordtun. Song og musikk ved Inger Elisabeth Viken , Arvid Strømme og Henrik Nordtun Gjertsen. Offer til Det Norske Misjonsselskap. Kyrkjeskyss: Tlf. 905 82 552
12:00 Høgtidsgudsteneste juledag i Øystese kyrkje
S.pr. Lars Arne Vik. Song av David Almenning. Nattverd. Offer til Det Norske Misjonsselskap.
Des31
Onsdag, Desember 31, 2014
16:00 Minnegudsteneste i Strandebarm kyrkje
Prostiprest Ellen Nordtun.
23:15 Midnattsgudsteneste i Vikøy kyrkje
Seniorprest Dag-Endre Hansen.