NORHEIMSUND KYRKJE

Norheimsund kyrkje

Norheimsund kyrkje i Wikipedia

Kyrkjeparken i Norheimsund

Utearealet ved Norheimsund kyrkje nærmar seg no fullføring. Landskapsarkitekt Olav Tveitnes har laga teikningar til eit vakkert parkanlegg som har vorte utbygt i fleire steg.

Den siste delen som no er i arbeid er kostnadsrekna til kring 1.400.000 kroner.

Ei byggjenemnd utpeika av soknerådet har leia arbeidet.

Til no har ein frå rause gjevarar motteke ca. 350.000 kroner, dugnaden er utrekna til

250.000.  Det manglar såleis ein sum tilsvarande 800.000 kroner.

Me veit kor heilhjarta folk gav og ofra til kyrkjebygget og til den første delen av parken.

Difor har me no den same von og tru på støtte til fullføring av parkanlegget.

Med frimod bed me om di gåve til arbeidet.

 

Norheimsund, august 2010

 

Arbeidsutvalet

 

Kristian Neteland                   Ingvard Teigland                    Johnny Knudsen

 

Giro som vert lagt ved kyrkjebladet i september kan nyttast. Kontonummer står òg under her. 

 

KONTO: 35302078015


NORHEIMSUND KYRKJEPARK

v/ Kyrkjeverja i Kvam

Postboks 39

5601 NORHEIMSUND


Norheimsund kyrkje:

Vart reist av bygdefolket for innsamla midlar og med heilhuga dugnadsarbeid i åra 1985 - 92. Heradet kosta tomta og orgelet, og har ansvaret for drift og vedlikehald.

Kyrkja vart vigsla i juni 1989.

Arkitekt var Peder A. RIstensund, Bergen.

Altartavla er laga av Audun Storaas, Norheimsund. 

Apr20
Søndag, April 20, 2014
11:00Høgtidsgudsteneste 1.påskedag i Ålvik kyrkje
S.pr. Lars Arne Vik. Dåp. Nattverd. Song av Jannike Dahle Augestad. Offer til Kirkens fengselsarbeid.
11:00Høgtidsgudsteneste 1.påskedag i Øystese kyrkje
Prostiprest Magnar Haaland. Dåp. Nattverd. Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband.
11:00Høgtidsgudsteneste 1.påskedag i Norheimsund kyrkje
Skuleprest Arne Opsahl-Engen. Dåp. Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband.
11:00Høgtidsgudsteneste 1.påskedag i Strandebarm kyrkje
Vikarprest Ellen Nordtun. Dåp. Nattverd. Offer til misjonsprosjektet. Kyrkjeskyss: Tlf. 905 82 552.
 
Apr23
Onsdag, April 23, 2014
11:45Andakt på Mikkjelsflaten for Mikkjelsflaten, Rokabrekka og Stoppelsgjerd trygdebustader
Andakt med nattverd. S.pr. Lars Arne Vik og kyrkjemusikar.
 
Apr24
Torsdag, April 24, 2014
11:00Føremiddagstreff i Norheimsund kyrkje
Vårprogram ved klasse frå Norheimsund barneskule. Kristi Sture les tekstar frå Olav H. Hauge. Føremiddagsmat vert servert. Alle er velkomne! Arr.: Diakoniutvalet
 
Apr27
Søndag, April 27, 2014
11:00Konfirmasjonsgudsteneste i Vikøy kyrkje
S.pr. Johnny Knudsen. Offer til kyrkjelydsarbeidet.
 
Apr29
Tirsdag, April 29, 2014
18:00Soknerådsmøte i Ålvik
 
Apr30
Onsdag, April 30, 2014
18:00Samtalegudsteneste med konfirmantar i Strandebarm kyrkje
Vikarprest Ellen Nordtun. Fest for konfirmantar og foreldre etter gudstenesta.
 
Mai1
Torsdag, Mai 1, 2014
11:001.mai-gudsteneste i Ålvik kyrkje
Skuleprest Arne Opsahl-Engen.