Norheimsund kyrkje

Norheimsund kyrkje i Wikipedia

Kyrkjeparken i Norheimsund

Utearealet ved Norheimsund kyrkje nærmar seg no fullføring. Landskapsarkitekt Olav Tveitnes har laga teikningar til eit vakkert parkanlegg som har vorte utbygt i fleire steg.

Den siste delen som no er i arbeid er kostnadsrekna til kring 1.400.000 kroner.

Ei byggjenemnd utpeika av soknerådet har leia arbeidet.

Til no har ein frå rause gjevarar motteke ca. 350.000 kroner, dugnaden er utrekna til

250.000.  Det manglar såleis ein sum tilsvarande 800.000 kroner.

Me veit kor heilhjarta folk gav og ofra til kyrkjebygget og til den første delen av parken.

Difor har me no den same von og tru på støtte til fullføring av parkanlegget.

Med frimod bed me om di gåve til arbeidet.

 

Norheimsund, august 2010

 

Arbeidsutvalet

 

Kristian Neteland                   Ingvard Teigland                    Johnny Knudsen

 

Giro som vert lagt ved kyrkjebladet i september kan nyttast. Kontonummer står òg under her. 

 

KONTO: 35302078015


NORHEIMSUND KYRKJEPARK

v/ Kyrkjeverja i Kvam

Postboks 39

5601 NORHEIMSUND


Norheimsund kyrkje:

Vart reist av bygdefolket for innsamla midlar og med heilhuga dugnadsarbeid i åra 1985 - 92. Heradet kosta tomta og orgelet, og har ansvaret for drift og vedlikehald.

Kyrkja vart vigsla i juni 1989.

Arkitekt var Peder A. RIstensund, Bergen.

Altartavla er laga av Audun Storaas, Norheimsund. 

Sep21
Søndag, September 21, 2014
11:00 Gudsteneste i Strandebarm kyrkje
S.pr. Lars Arne Vik. Nattverd. Offer til Kirkens SOS. Kyrkjeskyss: Tlf. 905 82 552
11:00 Gudsteneste i Øystese kyrkje
Prost Arild Hellesøy. Dåp. Nattverd. Offer til Den Norske Israelsmisjon.
 
Sep24
Onsdag, September 24, 2014
10:00 Småbarnstreff i Norheimsund kyrkje
Felles songstund kl.10 Leik og litt aktivitetar for barna. Felles lunch - ta med nistepakke, drikke vert servert. Eit fint høve til å verta kjent med andre. Velkomen!
11:00 Andakt onsdag på Mikkjelsflaten, Rokabrekka og Stoppelsgjerd trygdebustader
Andakt m/nattverd.
 
Sep28
Søndag, September 28, 2014
11:00 Gudsteneste i Norheimsund kyrkje
S.pr. Johnny Knudsen. Nattverd. Offer til Kirkens bymisjon-Bergen krins.
11:00 Hausttakkefest-gudsteneste i Ålvik kyrkje
S.pr. Lars Arne Vik og kateket Marna Roer. Nattverd. Utdeling av bok til 4-åringane og 6-åringane. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjeskyss: Tlf. 970 06 802
 
Sep29
Mandag, September 29, 2014
11:00 Babysong i Norheimsund kyrkje
Samling annankvar måndag totalt 5 samlingar. Ein lærer enkle regler og songar, som ein og kan bruka heime. Samlingane vert avslutta med lunsj, der det blir anledning til prat om laust og fast. Ta med eit teppe som babyen kan liggja på, ei rangle som lagar lyd og eit sjal (eller anna tøystykke). Pris: 150 kr til å dekka utgifter til mat.
 
Sep30
Tirsdag, September 30, 2014
18:30 Soknerådsmøte i Strandebarm kyrkjelydshus
Saman med soknerådet i Fusa.
20:00 Soknerådsmøte i Øystese kyrkje
 
Okt1
Onsdag, Oktober 1, 2014
10:00 Småbarnstreff i Norheimsund kyrkje
Felles songstund kl.10 Leik og litt aktivitetar for barna. Felles lunch - ta med nistepakke, drikke vert servert. Eit fint høve til å verta kjent med andre. Velkomen!
11:00 Føremiddagstreff i Øystese kyrkje
Min song og min glede v/Harald Myklebust. Ord for dagen v/spr Vik, enkel servering, song og fellesskap. Arr: Øystese sokneråd
Okt2
Torsdag, Oktober 2, 2014
17:30 Kyrkjeklubb i Øystese kyrkje for menneske frå heile Kvam med særskilde behov
Song og leik, andakt og lystenning, kveldsmat og utlodning. Vertskap: Gullaug Laupsa, Ernst Osvald Olsen og sokneprest Lars Arne Vik. Pris: kr 50,- pr gong. Velkomne til felleskap i kyrkja. Arr.: Øystese sokneråd