NORHEIMSUND KYRKJE

Norheimsund kyrkje

Norheimsund kyrkje i Wikipedia

Kyrkjeparken i Norheimsund

Utearealet ved Norheimsund kyrkje nærmar seg no fullføring. Landskapsarkitekt Olav Tveitnes har laga teikningar til eit vakkert parkanlegg som har vorte utbygt i fleire steg.

Den siste delen som no er i arbeid er kostnadsrekna til kring 1.400.000 kroner.

Ei byggjenemnd utpeika av soknerådet har leia arbeidet.

Til no har ein frå rause gjevarar motteke ca. 350.000 kroner, dugnaden er utrekna til

250.000.  Det manglar såleis ein sum tilsvarande 800.000 kroner.

Me veit kor heilhjarta folk gav og ofra til kyrkjebygget og til den første delen av parken.

Difor har me no den same von og tru på støtte til fullføring av parkanlegget.

Med frimod bed me om di gåve til arbeidet.

 

Norheimsund, august 2010

 

Arbeidsutvalet

 

Kristian Neteland                   Ingvard Teigland                    Johnny Knudsen

 

Giro som vert lagt ved kyrkjebladet i september kan nyttast. Kontonummer står òg under her. 

 

KONTO: 35302078015


NORHEIMSUND KYRKJEPARK

v/ Kyrkjeverja i Kvam

Postboks 39

5601 NORHEIMSUND


Norheimsund kyrkje:

Vart reist av bygdefolket for innsamla midlar og med heilhuga dugnadsarbeid i åra 1985 - 92. Heradet kosta tomta og orgelet, og har ansvaret for drift og vedlikehald.

Kyrkja vart vigsla i juni 1989.

Arkitekt var Peder A. RIstensund, Bergen.

Altartavla er laga av Audun Storaas, Norheimsund. 

Nov27
Torsdag, November 27, 2014
11:00 Føremiddagstreff i Norheimsund kyrkje
Program ved staben i kyrkja. Føremiddagsmat. Alle er hjarteleg velkomne! Treng du skyss kan du ringja tlf.: 901 27 786 eller 467 96 053 Arr.: Diakoniutvalet
14:00 Kyrkjering i Norheimsund kyrkje
Kyrkjering i dåpsrommet. Kontaktpersonar Ragnhild Helleve, Dagny Skeie, Olaug Dyrkorn. Skyss til dei som ynskjer det.
 
Nov30
Søndag, November 30, 2014
16:00 Lysmesse i Norheimsund kyrkje
Prostiprest Ellen Nordtun. Offer til Norheimsund og Øystese ungdomskor.
17:00 Lysmesse og LysVaken i Ålvik kyrkje
S.pr. Lars Arne Vik, kyrkjelydspedagog Bjørnar Sangolt og konfirmantane. LysVaken-barna tar del. Offer til Frelsesarmeen. Kyrkjeskyss: 970 06 802
19:00 Lysmesse og LysVaken i Strandebarm kyrkje
Prostiprest Ellen Nordtun. Offer til Den evangeliske lutherske kyrkje i Jordan og Det heilage land. Kyrkjeskyss: Tlf. 905 82 552
 
Des1
Mandag, Desember 1, 2014
18:00 Bønesamling i Norheimsund kyrkje
Bønesamling i dåpsrommet. Kontaktperson er Lars Skeie.
 
Des2
Tirsdag, Desember 2, 2014
20:00 Soknerådsmøte i Øystese kyrkje
 
Des3
Onsdag, Desember 3, 2014
11:00 Føremiddagstreff i Øystese kyrkje
Min song og mi glede v/Birgit Terum Hestad. Bratsjmusikk v/Rut Oppedal Rasmussen. Ord for dagen v/spr Vik, enkel servering, song og fellesskap. Arr: Øystese sokneråd
19:00 Adventskonsert i Norheimsund kyrkje
Hans Inge Fagervik, Trygve Hellesen og Rasmus Solem. Billett kr. 200,-, familie kr. 500,- Arr. Mariastiftelsen
 
Des4
Torsdag, Desember 4, 2014
11:00 Andakt torsdag på Mikkjelsflaten, Rokabrekka og Stoppelsgjerd trygdebustader
Andakt
 
Des7
Søndag, Desember 7, 2014
00:00 Julekonsert i Norheimsund kyrkje
Kvammakoret, Anne Cathrine E. Aksnes og Sevinj Asgarova.
18:00 Fakkeltog for forfølgde kristne/ Kyrkjeklubb i Øystese kyrkje for menneske frå heile Kvam med særskilde behov
Fakkeltog, gløgg og lysmesse. Vertskap: Gullaug Laupsa, Ernst Osvald Olsen og sokneprest Lars Arne Vik. Pris: kr 50,- pr gong. Velkomne til felleskap i kyrkja! Arr: Øystese sokneråd
19:00 Lysmesse i Øystese kyrkje
S.pr. Lars Arne Vik. Offer til Norsk Misjon i Øst.
 
Des8
Mandag, Desember 8, 2014
18:00 Bønesamling i Norheimsund kyrkje
Bønesamling i dåpsrommet. Kontaktperson er Lars Skeie.
19:00 Julekonsert med Helene Bøgstad i Norheimsund kyrkje
billettservice.no - tlf. 815 33 133
Des9
Tirsdag, Desember 9, 2014
00:00 Konsert i Strandebarm kyrkje
Knut Hamre og Lajla B. Storli