Kvam kyrkjelege fellesråd > Om oss > Sokneråda > Strandebarm sokneråd

Strandebarm sokneråd

TRUSOPPLÆRINGSPLAN FOR STRANDEBARM

Medlemer i Strandebarm sokneråd:

Anne Marie Bogetveit Berge

Olav Per Tombre

 Åse Sandnes Fosse

Kristian Neteland

Brita Kolltveit

Torill Gjerde

Anne Kristin Aasen Gjerstad

Siv Ljones

 

Varamedlemer Strandebarm:

 Gunn Bjørg Håland Thorbjørnsen

2.       Vigdis Bru Haugarvoll

3.       Linn-Jeaneth Strømmen

4.       Ketil Karlsen

5.       Lillian Hjartåker Fosse                                

 
e-post: kyrkjekontoret@kvam.kyrkjer.net