Kvam kyrkjelege fellesråd > Om oss

Om oss

Nye rutinar ved inn- og utmelding av DNK

Publikum kan no enkelt få tilgang til sine eigne opplysningar i den norske kyrkja sitt medlemsregister. Ved pålogging gjennom ID-porten kan du no melda deg inn eller ut av den norske kyrkja. Trykk på linken under for å koma til tenesta:

https://kirken.no/medlem 

Vil du gje ei gåve?

Kyrkjene i Kvam har fått eigen Vipps som du kan nytta om du vil gje ei gåve til kyrkjelydsarbeidet:

 

Øystese sokneråd: Vipps nr. 520 539

Ålvik sokneråd: Vipps nr. 620 846

Vikøy sokneråd (Norheimsund): 86 323

Strandebarm sokneråd: Vipps nr. 541 989

Trusopplæringa i Kvam: Vipps nr. 583 498

 

Tusen takk! 

Fellesrådet
Sokneråda
Utleige av kyrkjene

Satsar for utleige av kyrkjene mm
 
Leige av Ålvik/Øystese/Vikøy/Strandebarm kyrkje utanom konsertar: kr. 1.100,-             
 
Leige av Norheimsund kyrkje:
1 sal u/kjøken: kr. 1.000,-               
1 sal m/kjøken: kr. 2.000,-           
2 salar u/kjøken: kr. 1.600,-           
2 salar m/kjøken: kr. 2.300,-           
 
Kjøkenteneste (kun ved minnesamvær)
Opp til 50 pers.: kr. 2.500,-          
50 – 70 pers.: kr. 3.000,-         
70 - 100 pers: kr. 3.500,-           
 
Konsertar:
Alle arrangørar: 10% av brutto bill.innt/kollekt
                                                       
Utleige av kyrkja:
Telefon: 414 00 035
ta evt. kontakt på e-post: HS799@kyrkja.no
 

Årsmeldingar 2019

Årsmeldingane 2019 for dei ulike sokna finn du under fana "Om oss - sokneråda"

Kontakt

Kyrkjeverje:
Telefon: 414 00 035
 se934@kyrkja.no 

Kyrkjekontoret:
Telefon: 474 83 120
 post.kvam@kyrkja.no

 

Tilsette

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort