AVLYST - Å VERA NY I KVAM

AVLYST - Å VERA NY I KVAM

AVLYST - Å VERA NY I KVAM

AVLYST GRUNNET NYE KORONNARESTRIKSJONER

Temakveld om integrering og inkludering:

Å VERA NY I KVAM. Korleis møter me kvarandre?

Kyrkjelydsalen i Norheimsund kyrkje

Onsdag 11. nov. kl 19

 

Dei seinare åra har me fått mange nye kvemmingar med røter utanfor landegrensene. Nokre av dei kjem frå land og kulturar som er svært ulikt det ein kjem til i Kvam. Korleis er det då å finna seg til rette i bygdene våre? Korleis er det å få vener og finne sosiale samanhengar som ein trivst med? Korleis kan me som har røtene våre her legga til rette for eit frodig fellesskap i Kvam?

Dette er nokre av spørsmåla Kyrkja i Kvam set på dagsorden på temakvelden i Norheimsund kyrkje 11. november. Innleiar er Sarifa Moola-Nærnes frå Mundheim og med røter i Sør-Afrika. Ho er no flyktningkonsulent i Bjørnafjorden kommune og har tidlegare hatt tilsvarande arbeid både i Kvam og i Fusa. På møtet vil også Kristin Lundblad, som har leia arbeidet med integreringsplanen til Kvam herad, formidla inntrykk av korleis det er å kome til Kvam som innvandrar. Sevinj Asgarova Øvrehus og Mampion Andriamandimby står for musikalske innslag, og det vert høve til spørsmål og samtale.

Velkomen


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort