NY KYRKJEVERJE FRÅ AUGUST

NY KYRKJEVERJE FRÅ AUGUST

NY KYRKJEVERJE FRÅ AUGUST

Frå 1. august 2020 er Sigrid Karoline -Eriksen-Tufteland ny kyrkjeverje i Kvam.  Sigrid kom til oss hausten 2019 og vart tilsett som diakoniarbeider og haddde alt då starta med sjølve diakonutdanninga ved MF og Diakonhjemmet/VID.

Når så kyrkjeverjestillinga vart lyst ut på nytt søkte Sigrid saman med tre andre.  Sigrid vart tilbydd stillinga den 3/6-2020.

Kva kan me sei om Sigrid? 

 • Ho har breid erfaring frå skuleverket og ulike organisasjonar. Ho er også agronom, og det kan vere nyttig i samband med kyrkjegardsdrift.
 • Ho bur i bygda, gifta seg hasten 2019 med ein daling.
 • Ho er, så langt eg ser, lettlærd og det er viktig sidan ho no skal inn i ein ny sektor med kjende og nye utfordringar.
 • Ho er særs aktiv i å profilere kyrkja i sosiale media, og det viktig både når det gjeld nytt stoff og korrigeringa av tidligae publisert stoff.

 

Kva blir Sigrid si utfordring i ny jobb?

 • å kommunisere både med offentlege styresmakter såvel kommunale som regionale
 • Å forstå den lokale kyrkje/bedehuskulturen med dei skjæringspunkt og vegval som er og som kjem.

Kva blir staben si utfordring med ny dagleg leiar?

 • å la Sigrid få tid til å forstå
 • å lære å møte kvarandre med respekt og opne sinn
 • å la henne gjere feil utan at det må hange med framover
 • å la henne kjenne at me står bak henne i arbeidet.

Kva blir Sigrid si glede i arbeidet?

 • Å møte folket, kyrkjelyden, i ulike livssituasjonar
 • Å kjenne at arbeidet i kyrkja er viktig og gjevande.

 

Som avgåande dagleg leiar ønsker eg både Sigrid og staben lukke og signing framover-

 

Hans S


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort