VELKOMEN TIL FELLES GUDSTENESTER FOR HEILE KVAM I SOMMAR

VELKOMEN TIL FELLES GUDSTENESTER FOR HEILE KVAM I SOMMAR

VELKOMEN TIL FELLES GUDSTENESTER FOR HEILE KVAM I SOMMAR

Velkomen til felles gudstenester for heile Kvam!

 

Sundag 28.juni Norheimsund  kyrkje kl.11.00

Sokneprest Roar Strømme og organist Sevinj A. Øvrehus.

Dåp og nattverd.

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

 

Sundag 5.juli Øystese kyrkje kl.11.00

Sokneprest David Vogel og organist Sevinj A. Øvrehus.

Dåp og nattverd.

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

 

Sundag 12.juli friluftsgudsteneste på Åse i Strandebarm kl.16.00

Sokneprest David Vogel og organist Sevinj A. Øvrehus.

 

Sundag 26.juli stølsgudsteneste på Nystøl i Øystese kl.15.00

Sokneprest Lars Arne Vik og organist Margrete L. Kjosås.

Dåp.

Takkoffer til HimalPartner.

Felles gåtur frå Stuve, start kl 14.00. 

Ved behov for skyss til støls, kontakt Therese, tlf 976 78 274.

Alle tek med niste og drikke sjølve. Felles leik på stølsvollen etter gudstenesta.

 

Sundag 2.august Norheimsund kyrkje kl.11.00

Sokneprest Lars Arne Vik og organist Margrete L. Kjosås.

Dåp og nattverd.

Takkoffer til Kirkens SOS, Bjørgvin.

 

 

 

 

No er det nye reglar for gudstenester og andre samlingar i kyrkjene. Smittevernregelverk for Den norske kyrkja finn du her (www.kirken.no/korona).

 

Mange av reglane gjeld framleis, og nokre av reglane er endra:

  • Dei som kan vere koronasjuke, har symptom på luftvegsinfeksjon eller er i karantene kan ikkje ta del.
  • Når ein kjem til kyrkja vaskar alle hendene med anti-bac, som ein finn ved inngangen. Ved nysing/hosting følgjer me dei allmenne smittevernråda.
  • Dei som tek del må halde god avstand, minimum 1 meter, mellom kvarandre. Dette gjeld ikkje dei som er i same husstand. Benkane vil vere merka med omsyn til avstandsregulering.
  • Unngå å ta på flater.
  • Unngå handhelsing og anna fysisk kontakt. Ver særleg merksam på avstanden når ein bevegar seg i rommet. Ved t.d. nattverden og når ein går ut etter gudstenesta må ein unngå kødanning.
  • Takkofferet vert gjennomført berre med VIPPS. Det vert såleis ikkje sendt rundt offerposar.
  • Ved nattverden vil det ikkje bere fysisk kontakt mellom dei som deler ut og dei som tek imot. Det vert nytta eingongsbeger til vinen. Dei som deler ut syter for god handhygiene. Pass på å halde avstand.
  • Ver særleg nøye med hygienen dersom ein nyttar toaletta.
  • Ein finn smitteverninformasjon ved inngangen til kyrkja. Presten vil også orientere om dette ved starten av gudstenesta.
  • Antalet deltakarar er no begrensa av den fysiske storleiken på kyrkjene våre.

 

VELKOMEN TIL GUDSTENESTE I SOMMAR!

 

Me minnar og og sjølv om me har slutta med nettgudstenester, er det magne andre kyrkjer som fortsett med det, og du finn dei på Facebooksida til Den norske kirke og Facebooksida til Bjørgvin Bispedøme. Me kjem til å dele noko på vår Facebookside og.


Del denne artikkel på e-post