NETTGUDSTENESTER OG PREIKER

NETTGUDSTENESTER OG PREIKER

NETTGUDSTENESTER OG PREIKER

Kyrkja i Kvam legg ut korte nettgudstenester. Ei preike vert lagt ut som ei fordjuping av desse. Nettgudstenestene ligg berre ute ei veke, men preikene vert liggjande ei god stund. Arkivet finn de under. Så håpar og ber me om at me snart kan samlast att. 

NETTGUDSTENESTE 24.MAI FRÅ ÅLVIK KYRKJE

NETTPREIKE 24.MAI

 

NETTGUDSTENESTE 17.MAI FRÅ STRANDEBARM KYRKJE

 

NETTPREIKE 17.MAI

NETTPREIKE 10.MAI

PREIKE 26. APRIL

PREIKE 19. APRIL

PREIKE 1. PÅSKEDAG

PREIKE LANGFREDAG

PREIKE SKJÆRTORSDAG

PREIKE PALMESØNDAG

PREIKE 29. MARS

PREIKE 22. MARS


Del denne artikkel på e-post