Kvam kyrkjelege fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

VIDEOHELSING OG PREIKE FRÅ NORHEIMSUND KYRKJE

 

20.03.2020

Ny videohelsing frå Norheimsund kyrkje og preike til søndagens tekst 29. mars.

For tida er det ikkje råd for oss å kome saman i kyrkja. Men Kyrkja i Kvam vil legge ut helge-helsingar i form av videoar frå Norheimsund kyrkje. Desse vil vere knytte til helge-dagane me elles skulle vore samla til gudsteneste. Til kvar av desse vil der også vere ei preike over dagens tekst, som ein kan lese på nettet. Så håper og ber me om at me snart kan samlast att.

VIDEOHELSING 27. MARS

 

PREIKE TIL SØNDAGENS TEKST 29. MARS

 

PREIKE TIL SØNDAGENS TEKST 22. MARS