INFO OM DÅP, KONFIRMASJON, GRAVFERD, GUDSTENESTER OG VIGSEL I KORONATID

INFO OM DÅP, KONFIRMASJON, GRAVFERD, GUDSTENESTER OG VIGSEL I KORONATID

INFO OM DÅP, KONFIRMASJON, GRAVFERD, GUDSTENESTER OG VIGSEL I KORONATID

  Ny informasjon og retningslinjer i samband med koronaviruset:                        (oppdatert 25.06.20)

 

Gudstenester og andre arrangement for kyrkjelyden:

Me har framleis smittvernreglar å forhalde oss til gjennom sommaren, smittevernet i Den norske kyrkja byggjar på desse hovudprinsippa:

  • Sjuke personer skal ikkje delta på fysiske samlingar.
  • Gode rutinar for hygiene, håndvask og reinhald.
  • Minst mogleg felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
  • God avstand mellom alle som deltar på kyrkja sine arrangement og gudstenester.

Smittevernsreglar: 

  • Inntil 200 personar kan delta på gudstenester og andre arrangement, men antallet er begrensa av at det skal vere ein meter avstand mellom dei som ikkje bur i samme husstand.
  • Ein meter avstand mellom dei som ikkje bur i samme husstand.
  • Me kan bruke salmebøker, om det går minst eit døgn mellom kvar bruk.
  • Registrering av deltakarar på gudstenester og arrangement.
  • Det er åpna for dåp i gudstenesta igjen. 

 

Konfirmasjonsgudstenester:

Alle konfirmasjonsgudstenestene i Kvam er utsett til hausten.

Nye datorar for konfirmasjonsgudstenester (med atterhald om endringar, spesielt når det gjeld klokkeslett):

Norheimsund: Laurdag 12/9 kl. 10.00 og søndag 13/9 kl. 11.00

Ålvik: Laurdag 12/9 kl. 13.00

Øystese: Laurdag 19/9 kl. 10.30  og 12.00, søndag 20/9 kl. 11.00

Strandebarm: Søndag 20/9 kl. 11.00

   

Gravferd:

Gravferder kan gjennomførast nesten som normalt, men det må vere 1 meter avstand mellom dei som ikkje bur i samme husstand. Ein del av benkane i kyrkja er sperra av for å halde avstand på minst 1 meter mellom kvar.

Handhelsing og klemming må ein unngå. Hugs at det er mange andre måtar å vise medkjensle. 

Handsprit er tilgjengeleg i alle kyrkjer. 

 

Vigsler:

Det er mogleg å gjennomføre vigsel! Alle som har tinga vigsel, er kontakta.

 

Hugs at de finn oss på nett og telefon! Me ynskjer å vera tilstade for folk i Kvam i denne tida! Ikkje nøl med å ta kontakt! Sjå telefonnr. og e-post nederst på sida, evt. send melding på messenger. Følg oss på facebooksida vår: Den norske kyrkja i Kvam

Spørsmål? Kontakt kyrkjekontoret på tlf. 56 55 18 88 eller kyrkjeverja på e-post hs799@kyrkja.no eller tlf. 414 00 035


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort