INFO OM DÅP, KONFIRMASJON, GRAVFERD, GUDSTENESTER OG VIGSEL I KORONATID

INFO OM DÅP, KONFIRMASJON, GRAVFERD, GUDSTENESTER OG VIGSEL I KORONATID

INFO OM DÅP, KONFIRMASJON, GRAVFERD, GUDSTENESTER OG VIGSEL I KORONATID

  Ny informasjon og retningslinjer i samband med koronaviruset:                        (oppdatert 08.05.20)

 

Gudstenester og andre arrangement for kyrkjelyden:

Me er i gong igjen med gudstenester! Første gudsteneste vert i Norheimsund kyrkje 10. mai kl. 11. Me kan ikkje ha fleire enn 50 personar i kyrkja samtidig, derfor vert det dei 50 første oppmøtte som får koma inn. Me vil òg fortsetje med nettgudstenester ei stund framover. Dei fleste andre arrangement er fortsatt avlyste, men nokre kan koma igong igjen. Me følgjer råd og retningslinjer frå sentrale hald ift. oppstart, og held dykk oppdaterte her på heimesida! 

 

Dåp:

Sjølv om gudstenestene førebels er avlyste er det mogleg å gjennomføre dåp. Men då for eitt dåpsbarn om gongen og i samsvar med smittevernsreglane, m.a. kan berre 50 personar vere med i dåpsfølgje. 

 

Konfirmasjonsgudstenester:

Alle konfirmasjonsgudstenestene i Kvam er utsett til hausten.

Nye datorar for konfirmasjonsgudstenester (med atterhald om endringar, spesielt når det gjeld klokkeslett):

Norheimsund: Laurdag 12/9 kl. 10.00 og søndag 13/9 kl. 11.00

Ålvik: Laurdag 12/9 kl. 13.00

Øystese: Laurdag 19/9 kl. 11.00 og søndag 20/9 kl. 11.00

Strandebarm: Søndag 20/9 kl. 11.00

   

Gravferd:

Gravferder kan gjennomførast i kyrkjer med næraste pårørande til stades (maks 50 personar). Ein del av benkane i kyrkja er sperra av for å halde avstand på minst 1 meter mellom kvar. Handhelsing og klemming må ein unngå. Hugs at det er mange andre måtar å vise medkjensle. 

Handsprit er tilgjengeleg i alle kyrkjer. 

 

Vigsler:

Det er mogleg å gjennomføre vigsel! Alle som har tinga vigsel, vil bli kontakta.

 

Hugs at de finn oss på nett og telefon! Me ynskjer å vera tilstade for folk i Kvam i denne tida! Ikkje nøl med å ta kontakt! Sjå telefonnr. og e-post nederst på sida, evt. send melding på messenger. Følg oss på facebooksida vår: Den norske kyrkja i Kvam

Spørsmål? Kontakt kyrkjekontoret på tlf. 56 55 18 88 eller kyrkjeverja på e-post hs799@kyrkja.no eller tlf. 414 00 035


Del denne artikkel på e-post