INFO OM DÅP, KONFIRMASJON, GRAVFERD, GUDSTENESTER OG VIGSEL I KORONATID

INFO OM DÅP, KONFIRMASJON, GRAVFERD, GUDSTENESTER OG VIGSEL I KORONATID

INFO OM DÅP, KONFIRMASJON, GRAVFERD, GUDSTENESTER OG VIGSEL I KORONATID

Informasjon og retningslinjer i samband med koronaviruset:                        (oppdatert okt. 2020)

Gudstenester og andre arrangement for kyrkjelyden:

Me har framleis smittvernreglar å forhalde oss til gjennom sommaren, smittevernet i Den norske kyrkja byggjar på desse hovudprinsippa:

 • Sjuke personer skal ikkje delta på fysiske samlingar.
 • Gode rutinar for hygiene, håndvask og reinhald.
 • Minst mogleg felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • God avstand mellom alle som deltar på kyrkja sine arrangement og gudstenester.

Smittevernsreglar: 

 • Inntil 200 personar kan delta på gudstenester og andre arrangement, men antallet er begrensa av at det skal vere ein meter avstand mellom dei som ikkje bur i samme husstand.
 • Ein meter avstand mellom dei som ikkje bur i samme husstand.
 • Me kan bruke salmebøker, om det går minst eit døgn mellom kvar bruk.
 • Registrering av deltakarar på gudstenester og arrangement.
 • Det er åpna for dåp i gudstenesta igjen. 
 •  
 • Gravferd:

Gravferder kan gjennomførast nesten som normalt, men det må vere 1 meter avstand mellom dei som ikkje bur i samme husstand. Ein del av benkane i kyrkja er sperra av for å halde avstand på minst 1 meter mellom kvar.

Handhelsing og klemming må ein unngå. Hugs at det er mange andre måtar å vise medkjensle. 

Handsprit er tilgjengeleg i alle kyrkjer. 

Vigsler:

Det er mogleg å gjennomføre vigsel! Alle som har tinga vigsel, er kontakta.

Hugs at de finn oss på nett og telefon! Me ynskjer å vera tilstade for folk i Kvam i denne tida! Ikkje nøl med å ta kontakt! Sjå telefonnr. og e-post nederst på sida, evt. send melding på messenger. Følg oss på facebooksida vår: Den norske kyrkja i Kvam

Spørsmål? Kontakt kyrkjekontoret på tlf. 474 83 120 eller kyrkjeverja på e-post hs799@kyrkja.no eller tlf. 414 00 035


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort