Kvam kyrkjelege fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Musikalsk førmiddagstreff i Øystese

 

27.06.2017

Musikalsk føremiddagstreff 2018 om lag første onsdag i månaden 
i Øystese kyrkje kl 11.30-13.15

Tema, fellessong, salmestafett, ord for dagen v/ sokneprest Lars Arne Vik og enkel lunsj

10. januar
Helga V. Tolo: Ei vandring gjennom årstidene
Song av Arne Pareli Pedersen

 

7.februar
Øystein Ådland: Framnes under andre verdskrigen
Song av Sylvia S. Vik

 

7.mars
Kristi Sture: Gode minne frå gamle dagar
Song og musikk av Margrete L. Kjosås og Harald Kjosås

 

4.april
NLM-misjonærane Jorunn H. Hindenes og Osvald Hindenes frå Os: Påske i Etiopia
Musikk av Hallgeir Aase og Helena Solberg

 

2.mai
Misjonssekretær i DNI Odd Bjarne Skogstad: Nytter det å drive misjon i Israel?
Songinnslag

 

6.juni
Arne Sørheim: Perler frå kofferten til norsklæraren
Songinnslag

 

5.september
Leiar frå eldrerådet i Kvam herad, Marie Elisabeth Skutlaberg: Kyrkjegong i gamle dagar
Song og musikk

 

26.september
Pensjonert prest Harald Otto Aalvik, i jubileumsveka i samband med 150-årsjubileet: 
Minne frå mi barnsoms kyrkje
Song og musikk

 

7.november
Konsert med marianne Juvik Sæbø: Lyse tonar i mørke november

 

5.desember
Representant frå Voss folkemuseum: Jul i 1868
Song og musikk

 


Alle er hjarteleg velkomne!
Arr: Øystese sokneråd