Kvam kyrkjelege fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Legoklubben

 

30.09.2016

Legoklubben er eit populært tilbod til 2. trinn i heile Kvam. Me samlast 3 ettermiddagar for å byggja lego, syngja, høyra bibelforteljingar og ete kveldsmat. I Ålvik og Strandebarm vert fleire årskull inviterte samtidig pga. små kull. 

 

Legoklubb hausten 2019:

 

2. trinn i Øystese er inviterte tre fredagar i haust: 13. sept., 27. sept. og 18. okt. Alle dagane kl. 18.00 - 19.30. Siste halvtimen et me kveldsmat i lag.

 

Tilbodet er gratis. 

Me set stor pris på om nokre foreldre/føresette vil vera med! :) 

Framnes-elevar vert òg med som leiarar. 

 

Spørsmål? Ta kontakt med Mampion Andriamandimby: kateket@kvam.kyrkjer.net eller tlf. 949 83 171.

Velkomen!

 

Ps: våren 2020 vert det Legoklubb for 2. trinn i Norheimsund. Ålvik og Strandebarm har ikkje legoklubb dette skuleåret.

Påmeldingsfrist 11. september.

Påmelding HER