Legoklubben

 

30.09.2016

Legoklubben er eit populært tilbod til 2. trinn i heile Kvam. Me samlast 3 ettermiddagar for å byggja lego, syngja, høyra bibelforteljingar og ete kveldsmat. I Ålvik og Strandebarm vert fleire årskull inviterte samtidig pga. små kull. Der treng me foreldre som engasjerer seg for å få med tilstrekkelig mange born til at tiltaket kan gjennomførast.

 

Legoklubb våren 2019:

 

2. trinn i Norheimsund og Vikøy er inviterte tre onsdagar: 6/3, 20/3 og 3/4. Alle dagane kl. 18.00 - 19.30. Siste halvtimen et me kveldsmat i lag.

 

Tilbodet er gratis. 

Me set stor pris på om nokre foreldre/føresette vil vera med! :) 

Framnes-elevar vert òg med som leiarar. 

 

Spørsmål? Ta kontakt med Solveig Lønning Sangolt: solveig.sangolt@kvam.kyrkjer.net eller tlf. 930 21 676.

Velkomen!

 

Påmelding HER