Konfirmant i Øystese

 

02.09.2016

Her kjem: 

- halvårsplan og annan informasjon til Øystese-konfirmantane.

 

 

 

 

Lars Arne Vik, tlf: 477 56 440, e-post: lars.arne.vik@kvam.kyrkjer.net