Småbarnssong Strandebarm

Småbarnssong Strandebarm

Småbarnssong Strandebarm

Småbarnssong i Strandebarm er ikkje lengre eit tilbod pga at det fleire år på rad har vore for få born påmeldte. Borna vert heller inviterte til Babysong og Småbarnstreff i Norheimsund.

MEN!! DERSOM DET ER MINST 7 FORELDRE SOM YNSKJER DETTE TILBODET, KAN DE TA KONTAKT MED KYRKJA, SÅ PRØVER ME Å FÅ I GONG TILBODET! 

Tilbodet er først og fremst for born mellom 0 og 3 år i Strandebarm og Tørvikbygd. Me har samlingsstund med songar og regler, og avsluttar med lunsj som kyrkja lagar til.

Samlingane vert 4 torsdagar klokka 11.00.

Pris: 150 kr. for å dekka utgifter til mat.

PÅMELDING HER


Del denne artikkel på e-post