Kvam kyrkjelege fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Kyrkjekino

 

05.04.2016

Fredag 15. februar 2019 vert 5. - 7. trinn i Ålvik invitert til Kyrkjekino i kyrkja si!

Me ser filmen "Narnia - løven, heksa og klesskapet". Etter filmen vert det spanande aktivitetar med utgangspunkt i det filmen og bibelen har til felles. Snop og kveldsmat står på menyen!

Filmen har 11-års aldersgrense. I Ålvik og Strandebarm er 5.-7. trinn inviterte, og nokre av dei er berre 10 år. Foreldre må gjerne vera med. Ta kontakt om de lurar på noko ift. det!

I Norheimsund og Øystese vert 7. trinn invitert til Kyrkjekino i Norheimsund kyrkje. Pga. at arrangementet er flytta frå 5. trinn til 7. trinn, er neste Kyrkjekino i Norheimsund kyrkje våren 2020. 

Me treng vaksne som kan vera i lag med borna, samt hjelpe med praktiske oppgåver. Flott om foreldre melder seg! :) 

 

Påmeldingsfrist til kyrkjekino i Ålvik er tysdag 12. februar.

Påmelding her

 

OBS! Me ynskjer ikkje at borna har med seg mobiltelefon. Den kan evt. leverast inn når de kjem. Borna kan låna telefon i kyrkja om dei treng å ringe heim.

Kontaktperson: Solveig Lønning Sangolt: solveig.sangolt@kvam.kyrkjer.net / 930 21 676