Kyrkjetreff i Ålvik

Kyrkjetreff i Ålvik

Kyrkjetreff i Ålvik

KYRKJETREFF I ÅLVIK KYRKJE
første tysdag i månaden kl 16.00-17.45

Våren 2020
4. februar
Program ved misjonær Marit Frantzen Strømme som viser bilete frå tida si i Aust-Afrika.
Ved pianoet: Helga Kinne Solsvik

3. mars
Program ved tidlegare sokneprest Jostein Skutlaberg

31. mars
Program v/Anne Merete Flekstad Vik og spr Lars Arne Vik

Vel møtt til fellesskap i kyrkja!

Arr: Ålvik kyrkjelyd
Tlf 56 55 18 88
www.kvam.kyrkjer.net  
kyrkjekontoret@kvam.kyrkjer.net

 


Del denne artikkel på e-post