Kvam kyrkjelege fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Kyrkjetreff i Ålvik

 

20.01.2016

KYRKJETREFF I ÅLVIK KYRKJE

 

første tysdag i månaden kl 16.00-17.45

Hausten 2018:

 

4. september

Program ved organist Margrete Lid Kjosås

og kateketvikar Daniel Gammelsæter som fortel frå livet sitt som misjonær i Indonesia

 

2. oktober

Program sokneprest Lars Arne Vik og Arne Sørheim

som tek fram perler frå kofferten til norsklæraren

 

6. november

Alf Prøysen-program

ved organistvikar Astrid Johanne Gjestvang

 

Vel møtt til fellesskap i kyrkja!

Arr: Ålvik kyrkjelyd

 

Ålvik kyrkjelyd

Tlf 56 55 18 88

www.kvam.kyrkjer.net

kyrkjekontoret@kvam.kyrkjer.net