Kvam kyrkjelege fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Tårnagent

 

16.12.2015

Bli med på Tårnagent! 
Hausten 2019 vert det arrangert Tårnagent i Ålvik. 
 
Tid: laurdag 14. sept. kl. 16.00 - 18.00
Stad: Ålvik kyrkje
For kven: 2. - 4. klasse i Ålvik.
Pris: gratis! 
 
Program: skattejakt, bibelforteljing, leik og ikkje minst - ta ein tur i kyrkjetårnet!!
Det er berre å gle seg! 
 
Me sender invitasjon i posten til alle som er medlem av Den Norske Kyrkja, men ALLE i rett alder, er hjarteleg velkomne! 

Ansvarlege:
Solveig Lønning Sangolt (kyrkjelydspedagog) og Lars Arne Vik (sokneprest).
Spørsmål? Kontakt: E-post: solveig.sangolt@kvam.kyrkjer.net eller mobil.: 930 21 676 
 

NB! Påmelding innan torsdag 12. september her: Påmeldingsskjema

 

PS: Det vert Tårnagent i Vikøy kyrkje (3. klasse), Øystese kyrkje (3. klasse) og Strandebarm kyrkje (fleire årskull i lag) etter jul. Me kjem tilbake til datoar.