Tårnagent

 

16.12.2015

Velkomen til Tårnagent! 
 
I 2019 vert det Tårnagent i Øystese kyrkje laurdag 19. januar kl. 16.30 - 20.00. Arrangementet er for 3. klassingar frå både Norheimsund og Øystese.
 
Strandebarm har Tårnagent annan kvart/kvart 3. år for fleire årskull. Neste gong i 2020. Ålvik har Tårnagent kvart 3. år. Neste gong i 2020. 
 
Program:
Laurdag 19. januar kl. 16.30: Skattejakt, hinderløype, leik, bibelforteljingar, pizza og ikkje minst - ta ein tur i kyrkjetårnet!! Det er altså berre å gle seg!
 
Søndag 20. januar kl. 11.00: Gudsteneste i Øystese kyrkje. Dette er ikkje ein del av Tårnagent-opplegget, men 3. klassingar m/familie er særskilt velkomne! 
 
Arrangementet er gratis.

Me sender invitasjon i posten til alle som er medlem av Den Norske Kyrkja, men ALLE i rett alder, er hjarteleg velkomne! 

Ansvarlege:
Solveig Lønning Sangolt (kyrkjelydspedagog) og Lars Arne Vik (sokneprest).
Kontakt: E-post: solveig.sangolt@kvam.kyrkjer.net eller mobilnr.: 930 21 676 
 

NB! Påmelding innan torsdag 17. januar her: Påmeldingsskjema