Kvam kyrkjelege fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Bønemøte i Øystese

 

12.08.2015

Kvar onsdag morgon frå 08.00 - 08.30 er det bønemøte i kjellaren på Øystese bedehus i regi av Øystese sokneråd, Øystese indremisjon og Hardangerfellesskapet, eit fellesskap tilslutta pinserørsla.

Du er velkommen til å vera med, eller til å koma med forbønsønskjer til sokneprest Lars Arne Vik

lars.arne.vik@kvam.kyrkjer.net  Mobil: 47756440