Kyrkjeringen

Kyrkjeringen

Kyrkjeringen

Samling ein torsdag i månaden kl.13.30 - 16.00 på dåpsrommet i Norheimsund kyrkje 


Del denne artikkel på e-post