Kvam kyrkjelege fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Småbarnstreff

 

20.01.2015

Småbarnstreff er avlyst fram til påske.

Me startar opp att onsdag 15. januar kl. 10! Kom og bli med!

Er du heime med born på onsdagar? Ta ein tur på Småbarnstreff! Alle born under skulealder i fylgje med vaksen er velkomne! Me har fast songstund kl. 10.15. Etterpå leikar me og et lunsj i lag. 

 

Tid: klokka 10.00 - 12.00 annan kvar onsdag i oddetalsveker unntatt skuleferiar. 

Stad: Norheimsund kyrkje. Tilbodet er for alle i Kvam.

 

Tilbodet er gratis og har inga påmelding. Ta med niste! Kaffi og te vert servert i kyrkja!

Velkomen!