Småbarnstreff

Småbarnstreff

Småbarnstreff

Hurra! Småbarnstreff startar opp att onsdag 2. september!

Er du heime med born på onsdagar? Ta ein tur på Småbarnstreff! Alle born under skulealder i fylgje med vaksen er velkomne! Me har fast songstund kl. 10.15. Etterpå leikar me og et lunsj i lag. 

Viktig at alle som kjem er friske! Hugs god handhygiene!

 

Tid: klokka 10.00 - 12.00 annan kvar onsdag i partalsveker unntatt skuleferiar. 

Stad: Norheimsund kyrkje. Tilbodet er for alle i Kvam.

 

Tilbodet er gratis og har inga påmelding. Ta med niste! Kaffe og te vert servert i kyrkja!

Velkomen! 


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort