LysVaken

LysVaken

LysVaken

Velkommen til Lys Vaken - overnatting i kyrkja! 

Utpå hausten vert 5. trinn inviterte til å overnatta i kyrkja! Ålvik og Strandebarm har ofte få elevar på kvart trinn, derfor slår me fleire klassetrinn saman der. 

Øystese: Pga. dårlege fasilitetar for matlaging, toalett mm. i kyrkja vert 5.trinn i Øystese inviterte til Norheimsund kyrkje saman med 5. trinn frå Norheimsund. 

Invitasjon kjem i posten og annonse kjem i avisa. Born som ikkje er døypte eller medlem i DNK er også velkomne, men dei får ikkje personleg invitasjon i posten. 

Det går an å sove heime.

 

Kyrkjer og datoar 2020:

Norheimsund kyrkje: for 5. trinn i Norheimsund og Øystese 17. - 18. oktober.

Ålvik kyrkje: Lys Vaken i Ålvik kyrkje vert utsett til våren 2021.

 

I Norheimsund kyrkje avsluttar me helga med ei samling i kyrkja kl. 11.00 der søsken og foreldre er inviterte. Barnekora Kvam Soul Children og Shine deltek, innslag ved Lys Vaken-borna, andakt ved Herdis Austevoll, biletframsyning frå helga, lovsongsband i regi av Bjørnar Sangolt mm. 

 

Endringar i opplegget kan skje dersom smittesituasjonen i Kvam vert endra. Denne nettsida vil bli oppdatert kontinuerleg, og de som er påmeldte vil få sms om det skulle skje. Viktig at alle som kjem er friske! 

 

Program frå 2019 (mykje vil vera likt i 2020): trykk her

Sjekk ut denne her, om du vil: https://youtu.be/UsA8VE5r7ic

 

Me oppmodar om å betale 100 kr., men det er ikkje eit krav for å bli med! De kan nytta kyrkja sin Vipps: 583498. Merk med Lys Vaken. Pga. hensyn til smittevern spør me ikkje foreldre om å baka/laga mat. Me kjøper/bestiller mat i staden, noko som gjer at me får fleire utgifter enn vanleg. 

 

Pga. hensyn til smittevern kan det maksimalt vera 20 deltakarar.  

 

PÅMELDING TIL LYS VAKEN.

 

Kontaktperson: Solveig Lønning Sangolt, tlf. 930 21 676, ss973@kyrkja.no

Velkommen!


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort