Kvam kyrkjelege fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

LysVaken

 

03.12.2014

Velkommen til Lys Vaken! 

Utpå hauten vert 5. trinn inviterte til å overnatta i kyrkja! Ålvik og Strandebarm har ofte få elevar på kvart trinn, derfor har Ålvik Lys Vaken for 5.-7. trinn kvart tredje år og Strandebarm for 5.-6. trinn annan kvart år. 

Øystese: Pga. dårlege fasilitetar for matlaging, toalett mm. i Øystese kyrkje, vert 5.trinn i Øystese inviterte til Lys Vaken i Norheimsund kyrkje saman med 5. trinn frå Norheimsund. 

Invitasjon kjem i posten og annonse kjem i avisa. Born som ikkje er døypte eller medlem i DNK er også velkomne, men dei får ikkje personleg invitasjon i posten. 

 

I 2019 vert Lys Vaken arrangert i Norheimsund kyrkje for 5. trinn i Norheimsund og Øystese.

 

Datoar hausten 2018:

Norheimsund kyrkje: 17. - 18. november (for 5. trinn både i Norheimsund og Øystese) frå kl. 17.00 lørdag til klokka 13.00 søndag.    

Strandebarm kyrkje: 24. - 25. november (for 5. og 6. trinn).

 

Påmeldigsskjema finn de HER 

Obs! Etter at de har trykka "Send", kan de koma til ei påloggingsside. Det treng de ikkje bry dykk om. Påmeldinga er då registrert.

 

Her finn de invitasjonane: Strandebarm og Norheimsund/Øystese

 

Kontaktperson for Lys Vaken Norheimsund: Solveig Lønning Sangolt, tlf. 930 21 676, solveig.sangolt@kvam.kyrkjer.net    

Kontaktperson for Lys Vaken Strandebarm: Daniel Gammelsæter, tlf.926 96 634,  kateket@kvam.kyrkjer.net

 

Ps: mobiletelefonar vert samla inn når de kjem, men borna kan få ringe heim når dei treng det. Me har òg telefon dei kan nytta ved behov.

 

Sjekk ut denne her, om du vil: https://youtu.be/UsA8VE5r7ic