4-ÅRSBOK

4-ÅRSBOK

4-ÅRSBOK

Ny dato til gudstenestene med utdeling av bok i Norheimsund kyrkje: søndag 25. oktober. Det vert to gudstenester, ei kl. 11.00 og ei kl. 12.30, slik at det vert plass til heile familien til 4-åringane. De har fått sms med informasjon om kva gudsteneste de skal koma til. Lurt å vera ute i god tid pga. at alle må registrerast ved inngongen.
 
De som allereie er påmeldt til 4-årsbok i Norheimsund treng ikkje melda dykk på igjen, men fint om de gjer beskjed til Marta på tlf. 957 00 418 dersom de ikkje kan koma.
 
Ålvik: Ny dato til gudsteneste med utdeling av bok er ikkje satt. Me kjem tilbake til det.
 
Alle 4-åringar i Kvam kan få 4-årsbok (barnebibel) i si lokale kyrkje. 4-åringane med fylgje av ein vaksen vert òg inviterte til ei før-samling i kyrkja nokre dagar før gudstenesta. Der får dei bli kjent med kyrkja si og nokre av oss som jobbar her. 
 
4-åringane som er døypte får brev i posten, men alle i rett alder er hjarteleg velkomne!
 
I Ålvik vert 1. klassingane inviterte saman med 4-åringane både til før-samlinga og gudstenesta. 
 
I Norheimsund er kullet stort, derfor vert det to gudstenester på søndagen dersom mange melder seg på, ei kl. 11.00 og ei kl. 12.30.
 
Når me har fått alle påmeldingane, får de beskjed om kor mange som kan følgja barnet til gudstenesta (ift. reglar for avstand/smittevern). Dei må òg registrerast, men dette vil de få nærare informasjon om. Kun èin vaksen kan følgja barnet til før-samlinga.
 
NB! Viktig at alle som kjem er heilt friske! 
 
 

Datoar 2020 (born f. 2016):

Ålvik kyrkje: Samling i kyrkja tysdag 22. sept. kl. 17 - 18. Gudsteneste med utdeling av bok: Søndag 27. sept. kl. 11.00 AVLYST. Me kjem tilbake til ny dato for utdeling av bok. 

Norheimsund kyrkje: Samling i kyrkja onsdag 23. sept. kl. 17.00 - 18.30. Gudsteneste med utdeling av bok: Søndag 25. okt. kl. 11.00 og 12.30

Øystese kyrkje: Samling i kyrkja onsdag 30. sept. kl. 17.00 - 18.00. Gudsteneste med utdeling av bok: Søndag 4. okt. kl. 17.00 (merk tidspunktet!)

Strandebarm kyrkje (òg for 4-åringar i Tørvikbygd): Samling i kyrkja tysdag 13. okt. (endra frå torsdag 15. okt.) kl. 17.00 - ca. 18.30. Gudsteneste med utdeling av bok: Søndag 18. okt. kl. 11.00

 

Hjarteleg velkomen!
 
Kontaktpersonar:
Strandebarm: vikar for kateket, Anne Kristin Aasen Gjerstad, tlf. 908 68 858 og kyrkjelydspedagog, Solveig L. Sangolt, tlf. 930 21 676
Øystese og Ålvik: vikar for kateket, Kari F. Aalvik, tlf. 930 55 025
Norheimsund: vikar for kyrkjelydspedagog, Marta Gravdal, tlf. 957 00 418


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort