• Kopi avKopi avKonfirmant Strandebarm 2017
  • Konfirmant Øystese 2017
  • Konfirmant Ålvik 2017
  • Konfirmantar Norheimsund 2017
  • Konfirmant Vikøy 2017

Kalender


Følg oss på facebook


Kontakt oss


Kvam kyrkjelege fellesråd
Postboks 39 Kyrkjevegen 40
5600 NORHEIMSUND

Telefon: 56 55 18 88

Send E-post
http://kvam.kyrkjer.net


Aktuelt

Ledige stilling som kyrkjegardsarbeidar i Kvam kyrkjer

Kyrkjegardsarbeidar   Vår gode kyrkjegardsarbeidar sluttar hjå oss ti...   Les mer...

Opne kyrkjer i Kvam

Vikøy kyrkje er open mellom kl.11.00 – kl.18.00 alle dagar utanom måndagar ...   Les mer...

Leiar for barnekor i Øystese

20% stilling ledig frå 1.aug.  Minikor: 1.-3.klasse, Aspirantkor: 4.-7.kla...   Les mer...

Himalpartner

Vikøy-, Øystese- og Ålvik sokn har inngått samarbeidsavtale med misjonsorganisa...   Les mer...

Påmelding til konfirmasjon 2018 og fellesinformasjon

Påmeldingsfrist 23. juni Påmeldingsside for dei som vil konfirmerast i 2...   Les mer...

Dåp

Dersom du ynskjer dåp i ei av kyrkjene våre, kan du ta kontakt med kyrkjekontor...   Les mer...