Kalender


  • Vigsel
  • Hender
  • Norheimsund
  • Unge
  • bilde nhs kyrkje
  • Konfirmasjon
  • Nye rutinar ved inn- og utmelding av DNK

Aktuelt

Legoklubben

Legoklubben er eit tilbod til deg som går på 2. trinn og høyrer til i Vikøy sok...   Les meir...

Ledig stilling

Det er ledig fast stilling som kyrkjetenar/vedlikehaldsarbeidar i kyrkjene i Kv...   Les meir...

Barnetrua på service

Barnetrua er god å ha. Men som det meste elles treng ho både vedlikehald og opp...   Les meir...

Skulestart-bok

Me i kyrkja har lyst til å vera med å feira skulestarten med dykk! Alle 1. klas...   Les meir...

LysVaken

Velkommen til Lys Vaken! Hausten 2016 vert Lys Vaken arrangert i Norheimsu...   Les meir...

4-årsbok

Alle 4- åringar som bur i Kvam kan få 4-årsbok i si lokale kyrkje. 4 - åringane...   Les meir...

Konfirmant i Kvam

  Påmelding til KONFCAMP 2017 Invitasjonen som er sendt i post ...   Les meir...

Dåp

Dersom du ynskjer dåp i ei av kyrkjene våre, kan du ta kontakt med kyrkjekontor...   Les meir...