• Kopi avKopi avKonfirmant Strandebarm 2017
  • Konfirmant Øystese 2017
  • Konfirmant Ålvik 2017
  • Konfirmantar Norheimsund 2017
  • Konfirmant Vikøy 2017

Kalender


Følg oss på facebook


Kontakt oss


Kvam kyrkjelege fellesråd
Postboks 39 Kyrkjevegen 40
5600 NORHEIMSUND

Telefon: 56 55 18 88

Send E-post
http://kvam.kyrkjer.net


Aktuelt

Musikalsk førmiddagstreff i Øystese

Musikalsk føremiddagstreff første onsdag i månaden hausten 201...   Les mer...

Ledig stilling som kyrkjegardsarbeidar i Kvam kyrkjer

Vår gode kyrkjegardsarbeidar sluttar hjå oss no, og me søkjer hans etterfylgja...   Les mer...

Leiar for barnekor i Øystese

20% stilling ledig frå 1.aug.  Minikor: 1.-3.klasse, Aspirantkor: 4.-7.kla...   Les mer...

Skulestart-bok

    ↵ Å byrja på skulen er ei stor hending i livet. Me i kyrkja ha...   Les mer...

Småbarnstreff

Treng du ein pust i bakken i ein travel kvardag? Ta ein fridag frå barnehage og...   Les mer...

4-årsbok

Alle 4- åringar i Kvam kan få 4-årsbok i si lokale kyrkje. 4 - åringane og føre...   Les mer...

Babysong

Velkommen til babysong i Norheimsund kyrkje hausten 2017! Me startar opp 18. se...   Les mer...

Dåp

Dersom du ynskjer dåp i ei av kyrkjene våre, kan du ta kontakt med kyrkjekontor...   Les mer...